Slap af og lad din investering vokse!

I stedet for aktivt at bruge tid på at jagte og udvælge enkeltaktier, kan man vælge at investere i indeksfonde fx udenlandske ETF’er med meget lave omkostninger. Et eksempel kunne være iShares’ Core S&P 500 UCITS ETF, hvor man investerer i de største amerikanske aktier med årlige omkostninger på bare 0,07%.

Denne form for investering kaldes også passiv investering. Det er ikke bare en nem måde at investere på, ofte er det også her man får det bedste afkast i sidste ende.
Det skyldes bl.a., at det over tid kan være uhyre vanskeligt – hvis ikke umuligt – at slå markedet uanset, hvor meget tid og hvor mange ressourcer man selv eller andre professionelle aktører er villige til at ofre på sagen.

Investering i brede passive indeksfonde sikrer også en stor risikospredning, idet man kommer til at eje mindre andele af alle de aktier, der indgår i de forskellige aktieindeks, som de enkelte fonde følger.
Under oplægget gennemgås forskellige former for passive indeksfonde, ligesom der ses nærmere på screeningsprocessen med, hvordan man finder de bedste og mest optimale fonde i forhold til ens egen investerings- og risikoprofil. Det skattemæssige aspekt inddrages ligeledes, idet valg af skattemiljø fx pensionsordning, aktiesparekonto eller frie midler, kan være en væsentlig faktor i valget af de enkelte fonde.

Andreas Damgaard

Andreas Damgaard er uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Han har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance. Han har selv investeret i mange år primært som langsigtet investor især i nordiske aktier og har en dyb indsigt i forskellige handelsplatforme samt i regler, love og skat, hvad angår handel med værdipapirer. Andreas Damgaard har blandt andet udarbejdet skatteguides for investorer og tradere for hhv. invested.dk og for daytrader.dk.

Tilføj kommentar