Privatlivspolitik

Privatlivspolitik, medlemsbetingelser og ansvar

1. Baggrund

Som udgangspunkt er det gratis at være medlem af invested.dk. Det kaldes Basis-medlemsskab. Vi beder ikke om dine betalingsoplysninger, og du kan både tilmelde dig vores online webinarer/Talks og se med LIVE – helt gratis.

Hvis du efterfølgende vil se en optaget version, kan du vælge at opgradere til betalende medlem/Premium-medlem, hvis du ønsker det. På den måde får du adgang til alle tidligere webinarer, og alle fremtidige vil lægge sig automatisk i dit arkiv, hvor du kan gense det.

Invested.dk drives af virksomheden Invested ApS (i det kommende omtalt som ”Invested”) og tilbyder  undervisning, primært i form af online-kurser inden for investering. Undervisningen foregår igennem et medlemskab af portalen Invested.dk. Nedenstående medlemsbetingelser gælder for alle, erhvervsdrivende såvel som private, som Invested ApS indgår aftaler med. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser.

Som Premium-medlem kan du vælge at betale én gang om året eller hver måned. Medlemskabet fortsættes indtil det opsiges af medlemmet, med basis i nedenstående vilkår.

Udmeldelse som betalende medlem kan ske ved at logge ind på portalen og  klikke på “profil”, hvor du nemt kan afmelde. Udmeldelsen vil da ske vil udgangen af den oprindelige tilmeldingsperiode.

Investeds ydelse, i form af loginoplysninger per e-mail, leveres normalt inden for få minutter efter indmeldelse. Betalte medlemskontingenter refunderes ikke efter 14 dage fra indmeldelsen.

Hvert medlem får per e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Medlemskabet er personligt, og brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares med udgangspunkt i dette.
Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer.

2. Betalinger

Betalingen foregår over Stripe, og der kan betales med VISA/Dankort, EuroCard og MasterCard.

Hvis har problemer med at tilmelde sig, kan man kontakte support@invested.dk.

Kan Invested ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort, vil abonnementet blive opsagt ved udløb. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

3. Fortrydelsesret

Når du bliver betalende medlem af Invested.dk tegner du samtidig et abonnement på medlemsskabet i det antal måneder, du vælger. Når du melder dig ind har du ifølge forbrugeraftaleloven en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg eller uden for fast forretningssted.

Fristen løber fra du indgik aftalen.

4. Opsigelse af medlemsskab

Du skal selv aktivt afmelde dit medlemskab. Man kan som medlem udmelde sig af Invested under fanen “for medlemmer”, tryk dernæst på “profil” og tryk på “afmeld”-knappen.

Som Premium-medlem vil udmeldelsen ske til udgangen af den oprindelige tilmeldingsperiode. Dine medlemsfordele er aktive helt frem til sidste dag af dit abonnement. Dvs. betaler du dit medlemskab månedligt og tilmeldte du dig d. 7. i en måned vil din betaling løbe frem til d. 7. i den kommende måned. Betaler du dit medlemskab årligt kan du opsige dit medlemskab helt frem til sidste dag af dit årsabonnement.

Invested forbeholder sig retten til at beregne rykkergebyr ved rykkerskrivelser.

5. Samtykke og behandling af persondata

Invested registrerer de data om bestillingen, der er nødvendige for korrekt fakturering. Medlemmet har pligt til at oplyse Invested om enhver ændring i disse oplysninger. Medlemsregisteret er ikke tilgængeligt for andre end Invested selv.

Invested anvender forskellige typer software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter, herunder alle websitebesøg og al kommunikation. Der anvendes desuden cookies på hjemmesiden, og medlemmet accepterer med sin indmeldelse, at disse teknologier benyttes.

Når du tilmelder dig invested.dk første gang, bliver du bedt om at indtaste navn, email samt dine preferencer og erfaring som investor. Vi gemmer disse detaljer så længe, du er medlem af invested.dk. Vi bruger detaljerne til at målrette din brugeroplevelse hos invested.dk, så du ser det indhold, Talks og de annoncer, der passer bedst til dig.

Når du logger ind, lægger vi også flere cookies på din computer eller enhed. Disse cookies sikrer blandt andet, at dine login-oplysninger bliver gemt på din computer, så det er nemmere for dig at logge ind igen. Der bliver dog også lagt kommercielle cookies på din computer. Disse cookies bruges f.eks. til at dokumentere evt. trafik fra invested.dk og frem til vores annoncører. Annoncørerne betaler også i visse tilfælde for den trafik. Betalingen er med til at sikre, at vi kan drive invested.dk og give brugerne kvalitetsindhold.

Cookie levetid afhænger af din enhed og dit styesystem. Kommercielle cookies vil typisk have en levetid fra 1 dag til få dage/uger. Dernæst bliver de slettet automatisk.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

6. Samtykke til e-mailmarkedsføring

Medlemmet giver desuden samtykke til, at Invested må fremsende e-mail, blandt andet i forbindelse med markedsføring af egne eller andres produkter. Medlemmet skal i medlemsperioden råde over en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Invested.

7. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet og dets services sker på eget ansvar. Invested er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Enhver brug af oplysninger på websitet – eksempelvis konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores uddannelsesforløb – er på egen risiko. Invested fralægger sig ethvert ansvar for de resultater, der kan være forårsaget af, at en læser eller bruger på forskellig måde anvender den information, som præsenteres via websitet. Invested.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling og/eller fordele for annoncering fra de handelsplatforme, der er omtalt på sitet. Invested.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man finder hos andre typer professionelle medier. I alle artikler og undervisningforløb tages forbehold for fejl og ændringer. Det er altid op til læseren at ajourføre sig.
Invested kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig ved fejl og/eller mangler i IT-systemer eller programmer.

8. Ophavsret

Alt indhold på websitet, herunder tekster, videoer, billeder, logoer, design, inklusive disse medlemsbetingelser mm. er beskyttet af lov om ophavsret og tilhører Invested eller en tredjepart. Ved indmeldelse som medlem overdrager medlemmer sine profiloplysninger, foto, kommentarer og rettighederne hertil til Invested.dk. Denne overdragelse er uden tidsmæssig begrænsning. Indhold, som er forbeholdt medlemmer, må ikke kopieres, optages eller distribueres.
Invested kan til enhver tid opsige medlemskabet med én måneds skriftligt varsel eller ophæve det ved væsentlig misligholdelse. Ved ophævelse, uanset årsagen, refunderes indmeldelses- eller medlemsgebyret ikke.

De webinarer, der afholdes hos Invested.dk, tilhører efterfølgende Invested, og Invested har retten til at lægge webinaret i arkivet, hvor både betalende medlemmer og ikke betalende medlemmer af invested.dk kan have adgang til at se eller gense webinaret.

10. Anmeldelser af kurser

Invested giver medlemmerne mulighed for at anmelde webinarer og undervisningsforløb. Medlemmet har ikke krav på, at Invested skal offentliggøre anmeldelserne.

11. Fejl

Ved enhver fejl på hjemmesiden, bør man henvende sig til supporten på support@invested.dk

12. Misligholdelse

Ved misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som misligholdelse.

13. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure – hermed menes begivenheder, som er uden for parternes rimelige kontrol.
Invested er ikke ansvarlig på tekniske forhold på modtagersiden, som forhindrer medlemmet i at kunne tilgå indhold, som kun er for medlemmer.

14. Tvister

Tvister mellem Invested og medlemmet skal søges afgjort ved forhandling. Lykkes dette ikke, skal tvisten afgøres ved domstolene efter dansk ret med byretten i København som første instans.

15. Udbyder af undervisningen

Undervisningen under Invested.dk udbydes af Invested ApS, CVR 40918663. Invested ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

16. Annoncepolitik

Invested modtager i nogle tilfælde kommission og/eller betaling for annoncering fra en eller flere af de virksomheder, der er omtalt her på siden. Invested tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører.

Kontaktoplysninger:
Invested ApS
Flæsketorvet 58, 1. sal
1711 København V
Mail: Se kontaktformularen højere oppe på siden
Website: www.invested.dk

17. Ændringer af medlemsbetingelserne

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil i øvrigt altid kunne læses på Invested og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne.

18. Reklamationer

Reklamationer af enhver art, fremsendes til Invested på adressen:  Invested ApS, Flæsketorvet 68 1. sal, 1711 København V

Kategorier

Deltag i debatten

Meld dig ind i vores fællesskab på Facebook, hvor vi hjælper hinanden med at investere.

Besøg gruppen