Forfatter – Morten Springborg

Avatar photoMorten Springborg er temaspecialist i C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab (tidl. Carnegie Asset Management). Morten har været porteføljeforvalter siden 1994 og er en flittig brugt kommentator i de danske finansmedier. Morten Springborg har desuden i en periode været medlem af regerings Energikommission.