Forfatter – Swen Lorenz

Avatar photoSwen Lorenz er professionel tysk investor med mange års erfaring fra finansmarkerne. Hen er kendt for at identificerede aktier med stort kurspotentiale, og hans varemærke er at udgive omfattede rapporter om de aktier, han interesserer sig. Rapporterne udgives blandt andet på Undervalued-Shares.com. Swen Lorenz har flere gange optrådt i blandt andet Financial Times, The Washington Post, Der Spiegel, Vanity Fair og The Economist.