Forfatter – Steen Møller Jensen

Avatar photoSteen Møller Jensen har i 35 år beskæftiget sig med investering og langsigtet opsparing, bl.a. i roller som salgsdirektør hos PFA Pension og Topdanmark Livsforsikring A/S samt som direktør hos Difko Børs A/S og Kristensen Properties A/S. Han har også selv været aktiv som langsigtet investor i hele perioden, i det omfang som hans jobs har tilladt det. De seneste 3 år har han været fuldtidsinvestor og har desuden påtaget sig opgaver som bestyrelsesmedlem og advisor samt både kortvarige og længerevarende konsulentopgaver, hos typisk lidt mindre finansielle virksomheder med en vækst-agenda. Senest er han tilknyttet EstatePartner A/S, hvor han bidrager med at udbrede kendskabet til de helt særlige grønne investeringer som selskabet har fået mulighed for at tilbyde udvalgte danske investorer.