Forfatter – Morten Miller

Avatar photoMorten Miller er PhD, medstifter og adm. direktør i BactiQuant A/S. BactiQuant er et spin-out fra mikrobiologiselskabet Mycometer. Mycometer blev startet i 1998 , også med Morten Miller i spidsen, som en udløber af et forskningsprojekt ved Københavns Universitet. I dag har Bactiquant et unikt produkt, der kan identificere indholdet af bakterier i vand indenfor minutter gennem både manuel og fuldautomatiseret online prøvetagning.