Forfatter – Simon Poppel

Avatar photoSimon Popple er ejer af Brookvile Capital og er en stor kapacitet inden for investering i mineselskaber over hele verden. Simon Popple har en fortid i flere store investeringsselskaber, og har blandt andet være direktør hos Topland, et af Europas største private investeringshuse. Senere var han med til at starte nyhedsbrevet Metals & Miners for Moneyweek og samarbejdede med den verdenskendte guldspekulant Jim Rickards. Hans nyhedsbrev Brookville Capital Newsletter er blandt de mest ansete inden for investering i miner, og ud over at fungere som uvildig rådgiver, hjælper Simon Popple også flere junior-miner over alt i verden med at rejse kapital.