Forfatter – André Thormann og Henrik Rasmussen

Avatar photoAndré Thormann er kredit- og aktieanalytiker, herudover driver han podcasten Rig på viden og er en flittig kommentator og debattør i de etablerede finansielle medier. Henrik Rasmussen er økonom hos TopDanmark og er medvært på Rig på viden. Henrik er ekspert på alt fra værdiansættelse til ETFer.