Tidshorisont og risiko er to afgørende faktorer, der skal overvejes, når man investerer i
aktier. De to begreber er meget vigtigt at tænke over, før man investere. Forståelsen
af de to begreber kan hjælpe dig med at træffe beslutninger, der passer til dine mål og
til din økonomiske situation.

Tidshorisonten refererer til den periode, en investor forventer at holde en investering,
før midlerne skal anvendes. Det kan variere fra meget kort sigt (mindre end et år) til
lang sigt (flere årtier).


Risiko i investeringssammenhæng refererer til sandsynligheden for, at en investering
ikke leverer de forventede afkast, hvilket kan resultere i et tab af kapital.
Risikotolerance er et personligt træk, der varierer fra investor til investor, og det
påvirker, hvor meget risiko en person er villig til at acceptere i deres
investeringsportefølje.

Derfor er tidshorisont og risiko så vigtige faktorer.

Investorer med en lang tidshorisont er generelt bedre positioneret til at tage højere
risici, da de har tid til at vente på, at deres investeringer genopretter efter dårlige
perioder. For eksempel efter en økonomisk krise og nedtur. Omvendt skal investorer
med en kortere tidshorisont være mere forsigtige med deres risikoeksponering for at
undgå større tab, der ikke kan genvindes inden for deres kortere tidsramme.


Risikospredning er en måde at styre risiko på er gennem diversificering, hvilket
betyder at sprede investeringerne over forskellige aktiver, sektorer eller geografiske
områder. Dette kan hjælpe med at mindske virkningen af et enkelt negativt udfald på
den samlede porteføljes performance.

Se alle videoerne i vores forløb her
eller få personlig sparing med Martin Juul-Olsen

Martin Juul Olsen

Martin Juul Olsen er en passioneret underviser og investeringscoach, som hjælper nybegyndere gennem “investeringsjunglen”. Det gør han gennem sit online kursus "Basics of investments" samt direkte 1:1 sparring. Han fik kendskab til investeringsverdenen i 2009, da hans mor mistede sit job under finanskrisen - ud ad vinduet røg hans egen og hans søskendes børneopsparing. I stedet for at blive skræmt af situationen igangsatte det en interesse for, hvordan man kunne begå sig på aktiemarkedet, og Martin købte sin første aktie som 20-årig. Hans interesse blev sidenhen en passion, og i 2021 tog han beslutningen om at sige sit job op som Product Manager i medtech industrien for at dedikere sig 100% til at hjælpe nybegyndere godt i gang på aktiemarkedet.

Se alle indlæg

Martin Juul Olsen

Martin Juul Olsen er en passioneret underviser og investeringscoach, som hjælper nybegyndere gennem “investeringsjunglen”. Det gør han gennem sit online kursus "Basics of investments" samt direkte 1:1 sparring. Han fik kendskab til investeringsverdenen i 2009, da hans mor mistede sit job under finanskrisen - ud ad vinduet røg hans egen og hans søskendes børneopsparing. I stedet for at blive skræmt af situationen igangsatte det en interesse for, hvordan man kunne begå sig på aktiemarkedet, og Martin købte sin første aktie som 20-årig. Hans interesse blev sidenhen en passion, og i 2021 tog han beslutningen om at sige sit job op som Product Manager i medtech industrien for at dedikere sig 100% til at hjælpe nybegyndere godt i gang på aktiemarkedet.